Mindful beer

Mindful beer – Bevidstheds træning

Jeg vil gerne fortælle lidt om øl ud fra den del af mit liv som har handlet om meditation.

Øl har jo sædvanligvis ikke nogen bevidsthed i sig selv, men det har den der drikker øllen under normale omstændigheder. Enhver ved at alkohol ikke har den mest fremmende virkning på klarheden i bevidstheden, men der er alligevel et par betragtninger som jeg gerne vil videregive.

Mindful beer:

Det første er en opfordring til at opdage eller lægge mærke til, at der er et lag i vores
bevidsthed som fungerer som vidne til alt det indhold vi har i sindet. Indholdet i sindet er til stadighed skiftende, men den vidende eller spejlende bevidsthed er altid i ro.
Dette lag kaldes ofte for “vidnet”.
Sindets indhold skifter, men “vidnet” som er det lag der “ved af” hvad der foregår i sindet, f.eks. hvordan man har det, eller hvad der sker lige nu, skifter ikke, det er som et rent spejl der reflekterer sindets indhold så man kan vide af det.

klart vand.xcfklart vand.xcf

Det betyder også at man i en eventuel beruselse faktisk stadig har et niveau i bevidstheden, som dybest set ikke er påvirket af omstændighederne.

I forbindelse med øl-drikning har jeg selv haft glæde og fornøjelse af en indre undersøgelse omkring øllets og alkoholens virkning som man her kan efterprøve i en lille øvelse:

Øvelse:
• Sid alene, behageligt og afslappet i en god stol med en eller flere øl parat.
• Drik øllet som du normalt gør, men giv samtidig den indre oplevelse af virkningen plads.
• Læg mærke til hvordan alkoholen påvirker sindet og måske ændrer den indre stemning.
• Prøv at få en tydelig fornemmelse af den del i bevidstheden som alene registrerer den beruselse der langsomt kommer.
Vidnet, som er den del der registrerer og ved af, er altid neutralt og stabilt.

Med den øgede indre opmærksomhed er det muligt at opfatte beruselsens finere overtoner. Det kan sikkert opleves forskelligt, men er et spændende fænomen, som man i selskab med andre sjældent vil mærke fordi det kræver en ekstra indre opmærksomhed.

Der er også en anden betragtning jeg gerne vil dele, som handler om beruselse. Det er jo almindelig kendt at alkohol virker berusende, og at beruselse dæmper eller helt fjerner hæmninger og kontrol. I den forbindelse mener jeg at det også er væsentligt at lægge mærke til hvad der sker med en selv, hvad der kommer frem når man er beruset, set i lyset af en psykologisk eller selvudviklings-mæssig forståelse.

Man kan let undskylde sig selv og andre i forbindelse med hvad man har følt, sagt eller gjort da man var beruset. I virkeligheden afdækker alkoholens virkning nogen gange noget der ligger i vores indre, som pga. den mindre kontrol kommer op til overfladen og dermed ind i bevidstheden (og ikke mindst i andres bevidsthed).

Så derfor er det ikke uvæsentligt at tage det som viser sig i det ydre eller indre under en beruselse alvorligt, og efterfølgende se på indholdet sindet har været i kontakt med. Det kan være af betydning for forståelsen af en selv og andre. Vi har jo en tale måde som siger at ” af børn og fulde folk skal man høre sandheden”.

Bevidstheds træning:

Min baggrund indenfor bevidstheds træning kommer fra den undervisning jeg har modtaget på vækstcenteret og en daglig meditations praksis siden 1995.

Basis træningen i meditation handler om at øge kontakten til det niveau som går under betegnelsen; den spejlene bevidsthed, neutral iagttagelse eller mindfullnes, og stabilisere den “vidne” indstilling. Vidnet er et lag i vores bevidsthed.

I “vidne meditation” som også kaldes “neutral iagttagelse” er der en større frihed, end den vi normalt oplever i den almindelige måde vores bevidsthed og sind er lejret på, fordi vores bevidsthed oftest er fortabt i og identisk med sit indhold.

svaner over vand.xcf

Jeg vil gerne formidle en øvelse som kan bruges både som egentlig basis meditation og som også kan være en befordrende indstilling, der kan være gavnlig i mange andre sammenhænge, f.eks hvis man lytter til musik.

Øvelsen har en række indstillinger som har værdi hver for sig og som kan bruges hver for sig, men hvis det er det meditative som er formålet er det hensigtsmæssigt at have alle dele med, enten trinvist eller mere avanceret; samtidig.

Sæt dig behageligt tilrette med ret ryg :

• Mærk kroppen igennem og tillad afslapning

• Mærk åndedrættet og tillad at det fordyber sig

• Mærk hjertet og tillad at det åbner sig

• Overlad sindets indhold til sig selv

• Hvil i den iagttagede opmærksomhed

Det er befordrende efter noget tid at repetere de enkelte trin for at stimulere fordybelsen. Hvis du har lyst til at prøve øvelsen med lidt klassisk musik er her en lille stykke med Trio Chalumeau fra vores indspilning af J.S. Bachs “Goldberg Variationer”.

Goldberg Variation Track 1

 

 

Det kræver oftest meget træning virkelig at kunne slippe vores almindelige optagethed af sindets indhold som til stadighed skifter. Men måske kan man alligevel godt med lidt tålmodighed fange fornemmelsen af det dybe potentiale der ligger gemt i disse indstillinger.

Hvis du er interesseret i kurser om selvudvikling og meditation kan du finde et kursusprogram på vækstcenterets hjemmeside ved at klikke  her